Bine ati venit,

Logout

Contract de utilizare

Contract de utilizare între firmele TRIO Leuchten GmbH, Reality Leuchten GmbH, Trio International GmbH, Dieselstraße 4, 59823 Arnsberg, numite în continuare: proprietara, şi utilizatorul înregistrat, numit în continuare: clientul

1. Obiectul contractului

Obiectul contractului este cesionarea drepturilor de utilizare pentru imagini, logouri, texte şi date (numite în continuare: lucrări) pentru prezenţa pe piaţa de vânzări şi publicitate în mediile online şi scrise şi în magazinele online. Proprietara acordă clientului un drept de utilizare simplu asupra lucrărilor, conform art. 31 II din Legea drepturilor de autor. Proprietara este deţinătoarea/proprietara unică a drepturilor de utilizare exclusive asupra lucrărilor.

2. Durata utilizării

Dreptul de utilizare începe odată cu acceptarea contractului de către ambele părţi şi are o valabilitate de şase luni. Contractul se prelungeşte cu câte şase luni, în cazul în care acesta nu se reziliază de către una din părţi cu respectarea unui preaviz de o lună. Reglementările legale referitoare la rezilierea fără preaviz rămân neatinse.

3. Conţinutul dreptului de utilizare

La cesionarea lucrărilor, respectiv a datelor corespunzătoare, se acordă doar dreptul de utilizare în scopul prevăzut la punctul 1. Orice utilizare, valorificare, multiplicare, difuzare sau publicare este interzisă fără acordul prealabil în scris al proprietarei şi reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. În cazuri neclare este necesar acordul proprietarei. Modificarea lucrărilor prin fotocompoziţie, montaj sau mijloace auxiliare electronice este permisă numai cu acordul prealabil în scris al proprietarei. De asemenea este interzisă copierea, ajustarea, fotografierea sau utilizarea în orice alt fel ca motiv a lucrărilor, în special a imaginilor. Clientul nu are dreptul de a transmite terţilor în întregime sau parţial drepturile de utilizare acordate lui, nici chiar firmelor afiliate, fără acordul prealabil în scris din partea proprietarei. Clientul se obligă să se asigure că datele cesionate nu vor fi transmise terţilor şi că nu pot fi copiate de către terţi. Clientul se obligă ca după încheierea relaţiei comerciale să nu continue utilizarea datelor, să le returneze şi să confirme în scris că nu păstrează niciun fel de documente. 2

4. Alte informaţii

Se aplică legislaţia din Republica Federală Germania. Tribunalul competent este Düsseldorf. Nu există convenţii verbale. Modificările şi completările prezentului contract trebuie efectuate în formă scrisă; acelaşi lucru este valabil şi pentru renunţarea la această cerinţă de formă. În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sunt sau devin invalide, acest lucru nu afectează validitatea celorlalte prevederi.