Hoş geldiniz,

Logout

Kullanım Sözleşmesi

TRIO Leuchten GmbH, Reality Leuchten GmbH, Trio International GmbH şirketleri, Dieselstraße 4, 59823 Arnsberg, - devamında sahibi olarak anılacaktır -

ile

kayıtlı kullanıcı - devamında müşteri olarak anılacaktır

arasında

Kullanım Sözleşmesi

1. Sözleşme konusu

Sözleşme konusu, online ve basılı medya, internet mağazaları, satış sunumları ve reklam önlemleri için resimler, logolar, metinler ve veri (devamında eserler olarak anılacaktır) kullanım haklarının devridir. Sahibi, Telif Yasası, madde 31 II uyarınca müşteriye eserler üzerinde basit bir kullanım hakkı tanımaktadır. Sahibi, eserlerin kullanım münhasır haklarının tek başına fikri mülkiyet hakkı sahibidir.

2. Kullanım süresi

Kullanım hakkı, her iki tarafın sözleşmeyi kabul etmesiyle başlar ve altı aylık bir süre için geçerlidir. Sözleşme, tarafların biri tarafından bir aylık bir fesih vadesi gözetilerek önceden feshedilmez ise, her seferinde altı ay için uzatılır. İhbarsız olağanüstü fesih ile ilişkili yasal düzenlemeler bundan etkilenmez.

3. Kullanım hakkının içeriği

Eserlerin veya ilgili verilerin devredilmesiyle sadece madde 1’de tarif edilen amaç için bir kullanım hakkı verilmektedir. Bunun ötesine geçen her türlü kullanım, değerlendirme, çoğaltma, yayma veya yayınlama sahibinin yazılı onayı olmadan yasaktır ve fikri mülkiyet hakları ihlaline girmektedir. Tereddüt halinde sahibinin onayı gerekmektedir. Eserlerin, Fotokomposing, montaj veya elektronik yardımcı gereçler ile değiştirilmesi sadece önceden sahibinin yazılı onayı ile mümkündür. Ayrıca eserlerin, özellikle de görsel materyalin kopyalanması, yeniden ayarlanması, fotoğraflarının çekilmesi veya sonradan motif olarak sahibinin onayı olmadan kullanılması yasaktır. Müşterinin, kendisine tanınan kullanım haklarını tümüyle veya kısmen üçüncü şahıslara, bağlı olduğu kuruluşlara da sahibinin yazılı onayı olmadan devretmesi yasaktır. Müşteri, devredilen verilerin üçüncülere verilmemesi ve üçüncüler tarafından kopyalanmaması için çaba göstereceğini taahhüt etmektedir. Müşteri iş ilişkisinin sona erdirilmesinden sonra verileri artık kullanmayacağını ve geri vereceğini ve herhangi bir evrakı alıkoymayacağını yazılı olarak taahhüt etmektedir.

4. Diğerleri

Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Yetkili mahkeme Düsseldorf bölgesi yetkili mahkemeleridir. Sözlü herhangi bir tali anlaşma mevcut değildir. Bu sözleşmede yapılacak değişiklikler ve eklemeler yazılı olmak zorundadır; aynısı bu belgeleme gereksiniminden feragat için de geçerlidir. Bu sözleşme hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması veya olacağı durumlarda, diğer hükümler bundan etkilenmez.